Regulamin zakupów
VI. Reklamacje i zwroty   
1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT).

2. Na produkty zakupione w sklepie www.cikcar.pl udzielana jest gwarancja 1 rok (12 miesięcy od daty zakupu). / formularz-karta-gwarancyjna.pdf

3. Na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny zgodnie z art.2 ust.1, konsument ma możliwość dokonania zwrotu zakupionego i zapłaconego przy odbiorze przesyłki towaru w terminie 14 dni od daty jego odebrania. W tym celu należy złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość / formularz-zwrot.pdf

Zwrócony towar powinien być kompletny, w fabrycznym opakowaniu i nie może nosić śladów użytkowania. W przypadku niespełnienia wyżej wymienionych warunków, towar nie zostanie przyjęty. Zobacz podstawowy regulamin zwrotu / regulamin-zwrot.pdf

4. Zwrot towaru powinien nastąpić w terminie do 5 dni od momentu odstąpienia od umowy.

5. Po otrzymaniu przesyłki gwarantuje się zwrot pieniędzy za towar w ciągu 10 dni od jej odbioru.

6. Koszty przesyłki przy korzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy pokrywa Kupujący.

7. Produkt uszkodzony lub wadliwy należy po uzgodnieniu tego ze sprzedawcą odesłać na adres: P.U.H. "CIK" Spółka Jawna, ul. Składowa 10, 49-300 Brzeg. Koszt dostarczenia produktu w celu naprawy lub wymiany gwarancyjnej pokrywa Kupujący. Przesyłki wysyłane należy zapakować w sposób gwarantujący bezpieczeństwo i ochronę przesyłanego sprzętu.

8. Reklamacji podlegają wyłącznie wady ukryte powstałe z winy producenta firmy P.U.H. "CIK" Spółka Jawna.

9. Reklamacji nie podlegają:
* uszkodzenia mechaniczne, termiczne, chemiczne i wszystkie inne spowodowane działaniem bądź zaniechaniem użytkownika lub działaniem siły zewnętrznej
* uszkodzenia powstałe na skutek przeróbek, napraw i zmian dokonanych przez użytkownika lub niepowołane osoby trzecie,
* uszkodzenia powstałe w okolicznościach, za które nie odpowiada producent, a w szczególności powstałe na skutek niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją obsługi eksploatacji,
* uszkodzenia mechaniczne powstałe w wyniku eksploatacji niezgodnej z warunkami użytkowania.

10. Towar przesłany do sklepu w ramach reklamacji musi być czysty zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami higieny. W odniesieniu do towaru nie spełniającego tego warunku sklep zastrzega sobie prawo odmowy rozpatrzenia reklamacji. / formularz-reklamacja.pdf

11. Prawo do zwrotu przysługuje wyłącznie konsumentowi. W przypadku zakupu towaru w celu związanym z działalnością gospodarczą, o czym świadczy faktura VAT, a Kupujący nie jest konsumentem w zrozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, zwrot towaru nie jest możliwy.

W danej sprawie zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1996 r. Kodeks cywilny ( Dz. U. Nr 16, poz. 93, z poźn. zm.) dotyczące przypadku występowania rękojmi za wady fizyczne. W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 par. 1 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaż.Nasza oferta

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Porady

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regulamin zakupów

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zamówienia w zależności od towaru realizujemy w terminie od 2 do 7 dni roboczych.

Zapytania w sprawie zamówień prosimy kierować droga mailową.E-mail: napisz do nas

Informacje dotyczące
warunków wysyłki
Zobacz aktualny koszt wysyłki towaru
bez obowiązującej promocji.Informację:

º Przedpłata (wpłata na konto bankowe) dokonuje się na konto firmowe
nr 58 1090 2398 0000 0001 1368 6709 (Santander Bank Polska)
dane firmy otrzymującej przelew:
P.U.H. "CIK" Spółka Jawna, 55-200 Oława, ul. Jodłowa 4, NIP: 894-000-78-93,
tytułem: nr zamówienia

 Copyright © CIKCAR 2009-2024
Odwiedzin dzisiaj: 1905

Do gory