Polityka prywatności


Ochrona danych osobowych   

Aktualizacja na dzień 25.05.2018

Administratorem danych osobowych jest: P.U.H. "CIK" Spółka Jawna, ul. Ostrowskiego 30, 53-238 Wrocław, NIP: 894-000-78-93, KRS: 0000094202 zwany dalej ADO (Administrator danych osobowych). Bezpośredni kontakt do naszego administratora: ado@cikcar.pl

Powierzone nam dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy, wysłania zamówienia oraz pod warunkiem wyrażenia zgody przez klienta, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep www.cikcar.pl

Dane osobowe udostępniamy jedynie firmie kurierskiej GLS oraz InPost S.A. w celu zapewnienia zamówionej usługi dostawy. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom.

Każdy klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych. W tym celu na stronach www.cikcar.pl każdy klient, po podaniu danych teleadresowych w formularzu zamówienia można dokonać ich modyfikacji lub usunięcia.

Powierzone nam przez Państwa dane osobowe są przechowywane przy zachowaniu zasad oraz zabezpieczeń zgodnych z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.
 
Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO, czyli na potrzeby realizowania Państwa zamówienia i nie udostępnia ich osobom trzecim.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów ADO lub odpowiednio w okresie ważności zgody.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do żądania: usunięcia / dostępu / sprostowania / ograniczenia przetwarzania / sprzeciwu wobec przetwarzania / wniesienia / przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, jak również do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez:
- kontakt e-mailowy pod adresem: ado@cikcar.pl
- kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:
P.U.H. "CIK" Spółka Jawna, ul. Ostrowskiego 30, 53-238 Wrocław.

ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Zamówienia w zależności od towaru realizujemy w terminie od 2 do 7 dni roboczych.

Zapytania w sprawie zamówień prosimy kierować droga mailową.E-mail: napisz do nas

Informacje dotyczące
warunków wysyłki
Zobacz aktualny koszt wysyłki towaru
bez obowiązującej promocji.Informację:

º Przedpłata (wpłata na konto bankowe) dokonuje się na konto firmowe
nr 58 1090 2398 0000 0001 1368 6709 (Santander Bank Polska)
dane firmy otrzymującej przelew:
P.U.H. "CIK" Spółka Jawna, 55-200 Oława, ul. Jodłowa 4, NIP: 894-000-78-93,
tytułem: nr zamówienia

 
Copyright © CIKCAR 2009-2023
Odwiedzin dzisiaj: 594

Do gory